Dvasininkai

 
 

Klebonas arkikunigas
Vitalijus Mockus

Gimė 1974-03-20 Jonavos r., Saleninkų k.

Nuo 1980 m., pradėjęs lankyti mokyklą, gyveno Jonavoje. Mokėsi įvairiose Jonavos miesto ir rajono mokyklose.

1989 m. įstojo į Jonavos chemikų mokyklą (tekintojo specialybę), tačiau jos nebaigęs nuo 1991 m. kovo mėn. gyveno Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyne.

1992 m. įstojo ir 1995 m. baigė Minsko dvasinę seminariją.

1995 m. lapkričio mėn. sukūrė šeimą, 1995 m. gruodžio 3 d. pašventintas diakonu, gruodžio 10 d. kunigu ir paskirtas į Šv. Dvasios vienuolyno bažnyčią.

1996–2004 m. – dirbo Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupijos kurijos kancleriu.

1999 m. įstojo ir 2003 m. baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją.

Nuo 1999 m. – Lietuvos Biblijos draugijos direktorių tarybos (valdybos) narys, nuo 2013 m. kovo 16 d. – Biblijos draugijos viceprezidentas.

2004–2008 m. dėstė tikybą Vilniaus mokyklose.

Nuo 2005 m. vadovauja Vilniaus šv. Paraskevės cerkvės bendruomenei. Verčia stačiatikių liturginius tekstus bei religines knygas į lietuvių kalbą. Arkivyskupijos pastoracinio darbo įkalinimo įstaigose komisijos narys.

2003 m. apdovanotas auksiniu kryžiumi, 2010 m. – protojerėjaus (arkikunigo, vyresniojo kunigo) garbės titulu.

2012 m. gegužės 15 d. paskirtas Šv. kankinės Paraskevės parapijos klebonu.

Nuo 2014 m. – Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupijos kurijos kancleris.

Nuo 2016 m. – Vilniaus Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Užmigimo) katedros klebonas ir Vilniaus miesto dekanas.


Arkikunigas
Evgenijus Rudenko

 

Gimė 1978 m.

Diakonu įšventintas 2000 m.

Kunigu įšventintas 2008 m.

Nuo 2016 m. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Užmigimo) katedros ir Šv. Kankinės Paraskevės parapijų vikaras.


Kunigas
Vitalis Dauparas

 

Gimė 1981 m.

Diakonu įšventintas 2013 m.

2013–2015 m. Šv. kankinės Paraskevės parapijos ir Šventosios Dvasios vienuolyno soboro diakonas.

Nuo 2017 m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Užmigimo) katedros ir Šv. kankinės Paraskevės parapijų diakonas.

Kunigu įšventintas 2019 m.

Nuo 2019 m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Užmigimo) katedros ir Šv. kankinės Paraskevės parapijų vikaras.


Diakonas
GINTARAS JURGIS SUNGAILA

 

Gimė 1991 m. 

2014 m. baigė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą, įgijo filosofijos bakalaurą.

2016 m. baigė Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centrą, įgijo religijos studijų magistro laipsnį (su didžiu pagyrimu - magna cum laude).

Diakonu įšventintas 2018 m. 

Nuo 2018 m. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Užmigimo) katedros ir Šv. kankinės Paraskevės parapijų diakonas.